·  TEL. 93 665 61 99 · EMAIL a8037929@xtec.cat
 · 

Notícies

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

07-11-2016

Us comuniquem que el dia 7 de novembre, comença el procés electoral per a la renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar (cal renovar 3 membres del sector Pares/Mares).

 

El Consell Escolar, juntament amb el claustre de professors/es, són els òrgans de participació en la gestió dels centres. La seva composició és la següent:

-       Director/a

-       Cap d'estudis

-       Secretari/ària

-       1 regidor/a o representant de l'Ajuntament

-       1 pare/mare designat per l'AFA

-       5 pares/mares elegits per ells.

-       6 mestres elegits/des pel claustre.

-       1 membre del PAS (Personal d’Administració i Serveis)

 

 

Calendari:

 

A la secretaria de l’escola hi trobareu el cens provisional de pares i mares. Seria convenient que comprovéssiu que hi sortiu amb les vostres dades (nom i cognoms) correctes per poder exercir el vostre dret a vot. Si hi hagués algun error, heu de reclamar fins a l’11 de novembre.

 

Si desitgeu formar part del Consell Escolar, els pares, mares o tutors/es legals podeu presentar la vostra candidatura fins al 17 de novembre fent-la arribar a la direcció o secretaria, junt amb una fotografia tamany carnet.

(Trobareu fulls de presentació de candidatures a la secretaria del centre).

 

Eleccions sector pares i mares: Dimarts  29 de novembre, de 9 a 16’30 h, a la biblioteca del centre. D'aquestes votacions sortiran els representants que cal renovar.

 

 

Us animem a que us presenteu com a candidats/tes per ser-ne membres.

 

 

Cordialment,

LA DIRECCIÓ                                                             Castelldefels, a  7 de novem


Xarxes socials: