·  TEL. 93 665 61 99 · EMAIL a8037929@xtec.cat
 · 

Serveis

Informació


Les famílies dels alumnes de l'escola que necessitin fer ús d'aquest servei han de dirigir-se al menjador escolar i demanar per l'encarregada, Sra. Ana Ruiz, que els rebrà de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí.

També ho podeu fer al telèfon del menjador: 627 421 201.

El preu del menú durant aquest curs és:

Alumne fix: 6,05 euros/dia per als alumnes que es queden diàriament.

Germà alumne fix: 5'89 euros/dia per al 2n germà d'un alumne fix que es quedi diàriament i 5,67 euros/dia per al 3r germà d'un alumne fix, que es quedi diàriament.

Alumne esporàdic: 6,89 euros/dia per l'alumne que es quedi esporàdicament.

En aquest cas, cal portar el tiquet de menjador (aquests tiquets es poden adquirir al mateix menjador de 9 a 10 del matí) i avisar al professorat tutor.

Entrepans: 0,80 euros, entrepans petits: 0,50 euros.